<$BlogRSDUrl$> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5730663\x26blogName\x3dByrjun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://viktor78.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://viktor78.blogspot.com/\x26vt\x3d2737693256784172700', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, August 31, 2003

Ég ætla bara rétt að vona að valsararnir tryggji sæti sitt í úrvalsdeidinni áður en ég fer út svo maður fái ekki fréttirnar um aftöku falldraugsins út til Kent og þurfi þá að leggjast í eitthvað Valsþunglyndi. Það lítur einfaldlega ekki nógu vel út ákkúrat núna eftir jafntefli við Akureyrardjöflanna í KA. Djöfull er það skerí hvað maður þekkir marga Akureyringa eða einhvern sem er ættaður þaðan. Þetta pakk bókstaflega veður uppi út um allt. Kiddi Lá Kiddi Lei fór meiddur út af og verður kannski ekkert meira með. Er þetta samsæri eða hvað?!?!?? AF HVERJU GVÖÖÖÖÖÐ?!?!?! AF HVERJU ÞURFTIRÐU AÐ MEIÐA HANN?!?!?!? BUHUHUHUHUHUHU?!?!?!?!? ER NAUÐSYNLEGT AÐ SKJÓTA ÞÁ?!?!?!? HVAÐ HELDUR ÞÚ?!??!?!?!? Jæja nóg af caps lock og nóg af rugli.

Tuesday, August 26, 2003

Þetta er alveg magnað með hérna þessa tækni, hvað er hægt að gera í dag. Er eins og frummaður að reyna að fikra mig áfram í þessu netbókar geimi. Netbók? Nýyrði beint af kúnni. Ég ætla sko að fá einkaleyfi fyrir þessu orði. Maður finnur bókstaflega hvernig andinn kemur yfir mann þegar netið er svona beintengt við sjálfið, heimurinn er mér að fótum. Hlakka til að fara út.

Komið þið sæl.
Ég hef ákveðið að halda dagbók úti í henni London er ég flyt þangað, svo að allir sem vilja, sem á annað borð til mín þekkja, geta fylgst með stráknum í henni stóru heimsborg Baby......London.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?